Onze Partners

 • assuria logo.png
 • hakrinbank.jpg
 • idb.jpg
 • image01.jpg
 • image03.jpg
 • image04.jpg
 • image06.jpg
 • image07.jpg
 • image09.jpg
 • image10.jpg
 • image11.jpg
 • image12.jpg
 • image13.jpg
 • image14.jpg
 • image15.jpg
 • image16.jpg
 • image17.jpg
 • image18.jpg
 • image19.jpg
 • image20.jpg
 • image22.jpg
 • inholland.jpg
 • optiek-marisa.jpg
 • qualogy.jpg
 • rbc logo_final.jpg

Volg ons op

Publicatie

"HET AANBODSKRANTJE"
jobsMaandelijks aanbod van goed bemiddelbare kandidatenBekijk hier

Procedures

Procedure bij het inhuren van een uitzendkracht

1. Vacature plaatsen

 • Vul het vacatureregistratieformulier in en volg de aanwijzingen.
 • Nadat Flexible het formulier ontvangen heeft, bekijkt uw contactpersoon de vacature en neemt meteen contact met u op om de vacature door te spreken.

2. Offerte

 • Binnen 24 uur mailen wij u, onze Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, de Raamovereenkomst en desbetreffende offerte.
 • De Raamovereenkomst en offerte tekent u voor akkoord en mailt/faxt deze terug naar Flexible.

3. Officiële aanvraag

 • Na deze procedure, wordt uw vacature officieel in behandeling genomen en afhankelijk van de beschikbare kandidaten, worden aan u maximaal 3 profielen gepresenteerd.

4. Sollicitatie/Kennismakingsgesprek kandida(a)t(en)

 • Wij maken voor en in overleg met u, een afspraak met de door u geselecteerde kandidaat op de dag en tijd die u schikt.
 • Na afronding van de gesprekken, geeft u ons aan met welke kandidaat u verder gaat.
 • Wij zorgen ervoor dat de kandidaat op de door u opgegeven dag en tijd op het werk is.

NB Het is niet toegestaan om rechtstreeks met de door ons geselecteerde en naar u verwezen
kandidaten een overeenkomst in welke vorm dan ook te sluiten.

5. Tijdverantwoordingsformulier/Urendeclaratieformulier

 • De uitzendkracht krijgt een 2-wekelijks urendeclaratieformulier mee, waarop hij/zij elk uur dient te verantwoorden.
 • Dit formulier dient, indien deze volledig is ingevuld of als de werkzaamheden beëindigd zijn, door een leidinggevende of een aangewezen persoon voorzien te worden van een handtekening en bedrijfsstempel.

6. Factuur/Betaling

 • Eenmaal (1x) per maand ontvangt u van ons over de gewerkte uren, een factuur.
 • U dient deze factuur binnen 10 dagen te betalen, op straffe van 10% rente. Zie hiervoor art. 8 van onze Algemene Voorwaarden.

7. Administratiekosten

 • Indien u ná het ingaan van de officiële aanvraag, dus ná het ontvangen van de profielen besluit geen gebruik te maken van de diensten van Flexible, zijn wij genoodzaakt u SRD. 150,-- administratiekosten in rekening te brengen.

De snelheid van de invulling van een vacature kan, afhankelijk van de beschikbaarheid van het soort
potentieel en uw snelle reactie, binnen 1 dag worden gerealiseerd.